STOP SMOG to program pomocowy dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym (których nie stać na poniesienie kosztów związanych z termomodernizacją czy wymiany źródła ciepła)

2019-10-22

Gdyby nasza władza miała jajca to ten plebs nienawistny za non stop ewidentne łamanie prawa by siedział i kwiczał, bo do chama tylko pała dociera, a prawo to też przemoc. Czeka nas kilka lat zamętu, zanim nakręcona przez zespolony z władzą Kościół spirala kłamstwa i nienawiści opadnie i powróca czasy na konstruktywne działania. STOP SMOG to program pomocowy dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym (których nie stać na poniesienie kosztów związanych z termomodernizacją czy wymiany źródła ciepła). Dalkia i Żywiec podpisały umowę o współpracy energetycznej. Naprzemiennie występujące nawalne deszcze oraz okresy suszy stanowią zagrożenie dla ludzi, gospodarki i środowiska. Mowa nienawiści to ostatnio rzeczywiście temat na czasie, ale mam nadzieję, że z tych wszystkich rozmów w tv czy artykułów w sieci każdy dla siebie wyciągnie wnioski. Myślę jednak, że wystarczy mieć szacunek do samego siebie i przez to szacunek dla innej osoby, a w przestrzeni publicznej, jak i naszej osobistej poziom nienawiści spadły momentalnie. Podczas spotkań przedstawiony zostanie projekt pierwszego w Polsce planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Podczas dyskusji dokonana została identyfikacja zjawiska suszy w podziale na poszczególne jej typy. Smog zabija ponad 3 mln ludzi rocznie na całym świecie. Tymczasem rządowy program termomodernizacji ma objąć tylko 22 z nich”. Program poświęcony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Więc to my dorośli nosimy w sobie masę uprzedzeń które przekazujemy młodszemu pokoleniu, które jeszcze nieświadomie używa mowy nienawiści jako coś normalnego. Brawo należy się prezydentom Poznania i Wrocławia, że wezwali dyrekcje i nauczycieli do organizowania lekcji, czym jest mowa nienawiści i jak na nią reagować. Jest tyle nienawiści dookoła, a granica słowa jest tak cienka, że już nie wiadomo czy w dzisiejszych czasach reagować i w jaki sposób to zrobić. Naukowcy ustalili, że przyniesie to smog elektromagnetyczny, nie do uniknięcia dla mieszkańców. Oparte na nienawiści i nietolerancji. O smog i przyczyny jego powstania zapytali także mieszkańców podczas ulicznej sondy. Smog zazwyczaj jest zlokalizowany i identyfikują go, że jest on połączony z tkanką miejską. A tak udawali że chama nie widzą i rozszalały cham z patologią klerykalną nam życie będą układać. Cały program termomodernizacji w 22 gminach ma kosztować. Smog nas zabija – dosłownie. „Słupsk i Ustka miastami bez nienawiści” tworzona przez koalicję instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, chcących reagować na mowę nienawiści obecne w świecie realnym i wirtualnym. Mowa nienawiści staje się wyrazniejsza niestety. Ale być może ta cała gadka o walce z mową nienawiści jest tylko pretekstem do wyciszenia dysydentów, ‎czyli realnej, pozaparlamentarnej opozycji. Mowy nienawiści, przy czym o tym, co jest ową mową nienawiści decydować będą oczywiście, ‎przez podległe sobie sądy, prokuraturę i policję, elity aktualnej władzy, tak samo. Rozpoznanie mowy nienawiści bazuje na analizie wypowiedzi pod kątem wyczerpania powyższej definicji.